+48 91 43 48 106

Dyrygenci sezon 2015/16

  • Golo Berg*
  • Małgorzata Bornowska*
  • Vladimir Kiradjiev*
  • Jerzy Wołosiuk

    * współpraca

Skrzypce

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie prof. K. Bruczkowskiego. W latach 1986–2009 była l koncertmistrzem w Filharmonii Sudeckiej. Odbyła liczne tournées zagraniczne. Jako koncertmistrz nagrała 12 płyt kompaktowych dla niemieckich, francuskich i włoskich wytwórni z Sudecką Filharmonią oraz z Orchester Der Masuriche Philharmoniker. Współpracowała z Orkiestrą Kameralną W. Rajskiego. Z orkiestrą Filharmonii Sudeckiej wielokrotnie grała jako solistka.
 Na XXXll Festiwalu im. H. Wieniawskiego wystąpiła w duecie z W. Wiłkomirską. Jako kameralistka od 1996 r. jest l skrzypkiem w Kwartecie Wieniawski i Sudeckim Trio Fortepianowym razem z japońską pianistką Atsuko Seta. Koncertowała na Festiwalach im. H. Wieniawskiego, festiwalach muzyki kameralnej w Paryżu, Warszawie, Krakowie, Poznaniu, we Wrocławiu i w innych miastach Polski. Za osiągnięcia artystyczne została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi i Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Od 2010 r. jest koncertmistrzem w Operze na Zamku. Bierze udział we wszystkich premierach, koncertach, nagraniach i wyjazdach zagranicznych.
Prowadzący grupę 2 skrzypiec, muzyk solista. Związany z Operą na Zamku od 1999 r. jako muzyk orkiestrowy. Od 1999 r. prowadzi w orkiestrze grupę II skrzypiec. W 1999 r. ukończył Odesskie Państwowe Konserwatorium im. A.W. Nieżdanowej w specjalności muzyk: solista, kwartetu, zespołu kameralnego, orkiestrowy. Współpracuje z różnymi orkiestrami oraz zespołami kameralnymi. W spektaklach Opery na Zamku brał udział na scenie w wielu spektaklach m.in. Skrzypek na dachu – partia solowa Skrzypka, Hrabina Marica - partia solowa Cygana. W latach 2006/7 był inspektorem orkiestry. W 2006 r. założył kwartet smyczkowy BA-ROCK, który występuje w wielu miejscach w kraju i za granicą.
Związana z Operą na Zamku od 2015 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związana z Operą na Zamku od 2003 r. jako muzyk orkiestrowy. W latach 1987–93 uczęszczała do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Szczecinie, następnie w latach 1993–99 kształciła swój warsztat gry skrzypcowej w Liceum Muzycznym. W latach 1999–2004 studiowała w Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia w Szczecinie.
...
...
Związana z Operą na Zamku od 1987 r. jako muzyk orkiestrowy. Ukończyła Liceum Muzyczne w klasie perkusji u mgr Tadeusza Piskorza i mgr Andrzeja Górnego, ale dyplom zrobiła w klasie skrzypiec, do którego przygotowywała ją i prowadziła indywidualnie prof. Irena Dołgowa. W 1987 r. rozpoczęła pracę w Teatrze Muzycznym w Szczecinie na stanowisku muzyk orkiestrowy, brała udział we wszystkich premierach, koncertach, wyjazdach zagranicznych i innych przedsięwzięciach Opery na Zamku np. w nagraniu ścieżki dźwiękowej do filmu To ja złodziej skomponowanej przez H. Serokę. Uczestniczyła też w światowej premierze koncertu „Credo” tego kompozytora. W 1997 r. została wytypowana jako jeden z sześciu muzyków Orkiestry Opery na Zamku do realizacji opery Martha/F. Flotowa, którą grała z Zespołem Dyrektor Opery Dolnośląskiej, Ewy Michnik w Niemczech i we Włoszech. Jako muzyk Opery na Zamku w Szczecinie kontynuowała współpracę z Operą Dolnośląską w latach 2001–2003 jako koncertmistrz II skrzypiec. W tym czasie grała na Operowym Festiwalu w Royal Festival Hall w Londynie Cyganerię G. Pucciniego i Aidę G. Verdiego, a na Festiwalu w Xanten w Niemczech Falstaffa G. Verdiego. Z zespołem tym koncertowała również w Walii, Szkocji i Anglii z operą Tosca G. Pucciniego oraz we Francji z operą Traviata G. Verdiego. Największe dzieła G. Verdiego zespół zagrał na Tajwanie w Taipei. W swoim życiu nie ogranicza się wyłącznie do kariery zawodowej: w czasie wolnym uczestniczy w konkursach poezji śpiewanej i konkursach kabaretowych, śpiewając i udzielając się aktorsko. Charytatywnie udziela dzieciom rad w zakresie gry na skrzypcach. Koncertuje w ośrodkach sanatoryjnych województwa zachodniopomorskiego.
Związana z Operą na Zamku od 2012 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związany z Operą na Zamku w latach 1985–1987, ponownie od 1989 jako muzyk orkiestrowy. Absolwent szczecińskich szkół muzycznych I i II st. oraz Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia w Szczecinie w klasie J. Purzyckiego. W latach 1987–89 współpracował z orkiestrą symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej oraz Orkiestrą Kameralną Academia jako muzyk kameralista i inspektor orkiestry, z którą uczestniczył w nagraniu pięciu płyt. Wraz z zespołem Opery Wrocławskiej odbył szereg tournée zagranicznych po Niemczech, Włoszech, Holandii, Wielkiej Brytanii i na Tajwanie. Współpracował również z Preusisches KammerorchesterPrenzlau. Pracował także w Zespole Szkół Muzycznych w Szczecinie. W okresie pracy w Operze na Zamku, odbył liczne tournée zagraniczne z zespołem oraz zagrał niemal we wszystkich realizacjach Teatru m.in.: koncert J. Carrerasa w Szczecinie i Göteborgu oraz Requiem polskie K. Pendereckiego pod batutą kompozytora. Pełnił też funkcję Bibliotekarza Orkiestry (1999-2001) i Bibliotekarza Opery (2000/1). Odznaczony honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Związany z Operą na Zamku od 2004 r. jako muzyk orkiestrowy. Wykształcenie muzyczne w Łodzi zwieńczone dyplomem Akademii Muzycznej w roku 1987. Pracował w teatrach muzycznych (Teatr Wielki w Łodzi, Opera Dolnośląska, Teatr Muzyczny w Łodzi). Ponad 5 lat w Filharmonii w Opolu. Wziął udział w licznych tournee zagranicznych – cała Europa Zachodnia oraz Tajwan. Od 2007 r. inspektor orkiestry Opery na Zamku.
Związany z Operą na Zamku od 2013 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związana z Operą na Zamku od 2015 r. jako muzyk orkiestrowy.

Altówki

Prowadząca grupę, muzyk solista. Związana z Operą na Zamku od 2002 r. jako muzyk orkiestrowy. Od 2008 r. kieruje w orkiestrze grupą altówek. Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu Filia w Szczecinie (2002; klasa D. Rutkowskiego). W czasie edukacji muzycznej brała udział w wielu koncertach, przeglądach regionalnych i konkursach zarówno w Szczecinie, jak i w województwie, a także w Poznaniu i Zielonej Górze. Współpracowała z Młodzieżową Orkiestrą Zamkową (1995–97), Orkiestrą Kameralną Akademia (1999–2002) oraz kwartetem „Sedina” (2002–04). Uczestniczka Kursów Mistrzowskich w Łańcucie, Międzynarodowych Warsztatów Orkiestrowych w Szczecinie, Świeradowie-Zdroju i Lubece. Obecnie współpracuje z kwartetem BA-ROCK oraz Baltic Neopolis Orchestra.
Związana z Operą na Zamku od 2010 r. jako muzyk orkiestrowy. Absolwentka klasy altówki mgr W. Rutkowskiego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Nowowiejskiego w Szczecinie (2008). Obecnie studentka w klasie altówki dr M. Murawskiego w Akademii Sztuki w Szczecinie. Aktywna kameralistka i solistka, współpracuje z wieloma zespołami i orkiestrami, od 2010 r. związana z kwartetem Ba-Rock.
Związany z Operą na Zamku od 2010 r. jako muzyk orkiestrowy. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie altówki prof. Zbigniewa Friemana. Współpracował z wieloma orkiestrami, mając zaszczyt występować na wielu znakomitych scenach Europy m.in.: Concertgebow – Amsterdam, Gasteig – Monachium, Gewandhaus – Lipsk, Deutsche Philharmonie – Berlin, Opera w Marsylii, Konzertsaal Wiener Musikverein – Wiedeń oraz wielu innych znakomitych salach i scenach.Jako muzyk orkiestrowy nagrywa: dla radia – BBC (Londyn), WDR (Kolonia) oraz płyty m.in. dla EMI. Z Operą na Zamku współpracuje od 1998 r.
Związany z Operą na Zamku od 1986 r. jako muzyk orkiestrowy. Urodzony w 1957 r. w Szczecinie. Po ukończeniu szczecińskich szkół muzycznych w latach 1981–1985 odbył studia w PWSM Wrocław. Do 2006 r. wykonywał partie pierwszej altówki. W międzyczasie współpraca z zespołami: „Camerata Nova” ODEON, POMERANIA. W latach 1987–88 współpracował z Filharmonią Szczecińską.
Związana z Operą od 2012 r. jako muzyk orkiestrowy.

Wiolonczele

Koncertmistrz.
Związana z Operą na Zamku od 2004 r. jako muzyk orkiestrowy. Muzyk solista wiolonczela -  I głos.
W wieku 14 lat został uczniem światowej sławy wiolonczelisty Mścisława Rostropowicza w Centralnej Szkole Muzycznej w Moskwie. Studiował w Konserwatorium Moskiewskim i Akademii Muzycznej we Lwowie. W 1979 r. został laureatem lll nagrody Międzynarodowego Konkursu im.Łysenki w Kijowie.W latach 1982-1992 solista Filharmonii Lwowskiej-koncerty solistyczne w ZSRR,Anglii,Niemczech i w Polsce.Nagrał płytę dla wytwórni "Melodia" (1988r.).
W latach 1982–1992 był solistą Filharmonii Lwowskiej. Jako kameralista grał z Rostropowiczem, Kremerem, Spiwakowem, Bashmetem, Kotorowiczem, Gutman i Wiłkomirską. W latach 1994–2009 był koncertmistrzem grupy wiolonczel w Filharmonii Sudeckiej. Brał udział w licznych tournées za granicą w charakterze koncertmistrza i solisty. Z orkiestrą nagrał 12 płyt. Jako solista wykonał z orkiestrą koncert wiolonczelowy Miaskowskiego (prawykonanie w Polsce), Saint-Saënsa, Dworzaka, partię solową Don Kichot R. Straussa. Współpracował z Wrocławskim Zespołem Solistów „Ricordanza”. Jest założycielem Kwartetu Wieniawski (1996) i Tria Fortepianowego (z japońską pianistką Atsuko Seta), z którym zagrał szereg koncertów na Festiwalach im. H. Wieniawskiego, na festiwalu muzyki kameralnej w Paryżu i różnych  miastach w Polsce. Od 2010 r. zatrudniony w Operze na Zamku jako muzyk solista wiolonczelista – głos I.
Związana z Operą na Zamku od 2001 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związana z Operą na Zamku od 2004 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związana z Operą na Zamku od 1991 r. jako muzyk orkiestrowy. Ukończyła Szkołę Muzyczną I i II st.w Szczecinie. Jej nauczycielami byli L. Niedostatkiewicz i I. Olejnik. Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie S. Firleja. Współpracowała z Orkiestrą Radiową H. Debicha w Łodzi oraz Filharmonią Kaliską. Z zespołem Orkiestry Opery na Zamku grała we wszystkich premierach Teatru, odbyła liczne tournée zagraniczne z przedstawieniami operowymi w Niemczech, Hiszpanii, Holandii, Austrii i Szwajcarii. Jest członkinią zespołu kameralnego „Pomerania”. Prowadzi działalność charytatywną w Bibliotece Głównej US w ramach cyklu „Spotkania Strumiańskie”, podczas których uczestniczy w koncertach poezji ks. J. Twardowskiego, E. Brylla i L. Staffa. Od wielu lat pracuje jako pedagog w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st., w której prowadzi klasę wiolonczeli.

Kontrabas

Związany z Operą na Zamku od 2010 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związany z Operą na Zamku od 2013 r. jako muzyk orkiestrowy.

Flety

Jest absolwentem Narodowej Akademii Muzycznej im. Piotra Czajkowskiego w Kijowie. Podczas studiów w latach 1991–1996 wstępował jako flecista w Teatrze Narodowym Operetce Kijowskiej. Następnie dwukrotnie, w okresie od 1996 do 2006 roku i od 2007 do 2010, zatrudniony był w Operze Kairskiej w Egipcie jako solista grupy fletów. Z Operą na Zamku w Szczecinie V. Kopchuk związany jest od 2010 roku jako koncertmistrz grupy fletów.            
Związana z Operą na Zamku od 2008 r. jako muzyk orkiestrowy.

Oboje

Związany z Operą na Zamku od 2011 r. jako muzyk solista.
Związana z Operą na Zamku od 1984 r. jako muzyk orkiestrowy.

Klarnety

Związany z Operą na Zamku w latach 1999-2000, ponownie od 2007 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związany z Operą na Zamku od 2013 r. jako muzyk orkiestrowy.

Fagoty

Związany z Operą na Zamku w latach 1998–2002, ponownie od 2003 r. jako muzyk orkiestrowy. Absolwent Centralnego Liceum Muzycznego II st. w Kijowie (1993) oraz Narodowej Akademii Muzycznej im. P. Czajkowskiego w Kijowie 1997 r. Laureat: I nagrody Ogólnoukraińskiego Konkursu Instrumentów Dętych Drewnianych 1993 r. oraz IV miejsca Międzynarodowego Konkursu im. Łysenko. W latach 1993-97 pracował jako I gł. fagot w: Muzycznym Teatrze Operetki w Kijowie, Symfonicznej Orkiestrze Ukrainy, Orkiestrze Solistów Kijeva im. B. Liatoszynski. Współpracował z Kameralną Orkiestrą „Kamerata” Kiejev.
Związany z Operą na Zamku od 1995 r. jako muzyk orkiestrowy. 

Waltornie

Związany z Operą od 2015 r. jako muzyk orkiestrowy.
...
...
...

Trąbki

Prowadzący grupę instrumentów dętych blaszanych. Związany z Operą na Zamku od 2010 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związany z Operą na Zamku od 2008 r. jako muzyk orkiestrowy. Urodzony w Pradze w 1974 r. Absolwent Liceum Muzycznego w Żytomierzu 1990–97 (Ukraina ) oraz Conserwatorium muzycznego w Charkowie 1994-93 (Ukraina). W latach 1994–2000 pracował w Symfonicznej Orkiestrze przy Operze Narodowej w Charkowie, 2000–03 w Orkiestrze Teatru Dramatycznego i Operetkowego w Żytomierzu, 2003–05 Samsung Everland Band w Korei Południowej, 2005-08 „Seul Pop’s Orchestra” i „Korea Symphony Orchestra” (Seul). Prowadził działalność pedagogiczną w Żytomierzu w latach 2000–03.

Puzony

Związany z Operą na Zamku od 2008 r. jako muzyk orkiestrowy.
Związany z Operą na Zamku od 2008 r. jako muzyk orkiestrowy. Urodzony w 1973 r. w Kijowie. Absolwent Narodowego Liceum Muzycznego w Kijowie (1993) oraz Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Kijowie (1997). Pracował w latach 2002–04 w Narodowej Symfonicznej Orkiestrze Ukrainy, następnie w Samsung Everland Band w Korei Południowej 2004 oraz Seoul Pop Orchestra 2005–2008.

Tuba

Związany z Operą na Zamku od 2008 r. jako muzyk orkiestrowy. Absolwent Narodowego Liceum Muzycznego w Kijowie (1994) oraz Narodowej Akademii Muzycznej w Kijowie (2001). Pracował jako muzyk w: Orkiestrze Teatru Operety w Kijowie (1995–2003), Samsung Everland Band (2004) w Korei Południowej oraz Seoul Pops Orchestra (2005–08)

Perkusja

Prowadząca grupę instrumentów perkusyjnych (od 2008 r.). Związana z Operą na Zamku od 1986 r. jako muzyk orkiestrowy. Ukończyła z wyróżnieniem naukę w Państwowym Liceum Muzycznym w Rzeszowie. Od 1981 r. studiowała w Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie J. Zgodzińskiego. Z orkiestrą Opery na Zamku występowała w Austrii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii.
Związana z Operą na Zamku od 2013 r. jako muzyk orkiestrowy.

Harfa

Związana z Operą na Zamku od 2007 r. jako muzyk orkiestrowy.