+48 91 43 48 106


ZAPROSZENIE
18. Wielki Turniej Tenorów w Szczecinie już 25 czerwca 2016!
Organizatorzy ogłaszają konkurs zgłoszeń. Poniżej zamieszczamy regulamin w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, rosyjskim i niemieckim.
Zapraszamy tenorów z całego świata do wysyłania kart zgłoszeniowych, które znajdują się na końcu regulaminu. 8 śpiewaków, którzy dostaną się do konkursu głównego, otrzyma wynagrodzenie w wysokości 2 000 euro oraz nagrody rzeczowe. Nagroda główna w konkursie – 3 000 euro.

INVITATION

18th Great Tenors Tournament in Szczecin, Poland will start on 25 June! The organizer announces an application contest. Below you can find regulations in Polish, English, Spanish, Russian and German.
We invite tenors from all over the world to send an application forms which you can find on the very end of document we added below. The 8 singers, who will get into the main competition, will earn 2 000 euros and prizes. The main prize in Tournament – 3 000 euros.

Regulamin 18. Wielkiego Turnieju Tenorów_PL

Regulamin 18. Wielkiego Turnieju Tenorów_EN

Regulamin 18. Wielkiego Turnieju Tenorów_DE

Regulamin Wielkiego Turnieju Tenorów_RU

Regulamin 18. Wielkiego Turnieju Tenorów_ES