+48 91 43 48 106

Celem fundacji jest podejmowanie inicjatyw i wielokierunkowych działań praktycznych służących rozwojowi baletu i innych sztuk scenicznych, a w szczególności: opiekuńczych (mecenat), promocyjnych, impresaryjnych, prowadzących do powstania i dalszego rozwoju szkoły baletowej stopnia podstawowego, średniego i wyższego.

Dla osiągnięcia wytyczonych celów Fundacja prowadzi działalność:

• opiekuńczą,
• popularyzatorską,

Przedmiotem działalności opiekuńczej jest:

• wspieranie rozwoju artystycznego twórców baletu np. w formie stypendiów, nagród, pomocy materialnej,
• finansowe wspieranie szkolenia i doskonalenia warsztatu zawodowego adeptów sztuki baletowej,
• popieranie edukacji baletowej,
• wspieranie finansowe działalności wszelkich instytucji artystycznych, a w szczególności zajmujących się baletem.

Przedmiotem działalności popularyzatorskiej jest:

• prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów baletu w Polsce i za granicą, a w szczególności organizacja imprez i spektakli baletowych,
• wspieranie oraz inicjowanie ruchu intelektualnego wokół baletu w postaci badań naukowych, sympozjów, spotkań i innych,
• wspierania działalności wydawniczej.

Więcej na: www.fundacjabalet.pl