+48 91 43 48 106

Festiwal Moniuszko Inspiaration! ze środków MKiDN

W roku 2019 Opera na Zamku w Szczecinie zrealizowała zadanie pn. Festiwal Moniuszko Inspiarton!.

Zadanie  dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Programu „Moniuszko - Promesa 2019”  w kwocie: 106 800 złotych oraz dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w kwocie: 106 800 złotych.

Więcej na stronie:

http://www.opera.szczecin.pl/component/repertuar/spektakl/426-?general=1