Przejdź do treści

Konkurs

Międzynarodowy konkurs choreograficzny / International Choreography Competition

Opera na Zamku zaprasza do udziału w Międzynarodowym Konkursie Choreograficznym!

Konkurs skierowany jest do młodych choreografów, zarówno poczatkujących jak i z doświadczeniem, którzy posiadają dyplom ukończenia szkoły baletowej lub pracują w zespołach baletowych instytucji kulturalnych. Projekt ma na celu promowanie sztuki choreografii, a przede wszystkim umożliwienie profesjonalnym twórcom prezentacji swoich autorskich wizji tanecznych oraz rywalizacji na najwyższym poziomie artystycznym. 
Nadesłane choreografie oceni jury złożone z wybitnych artystów i autorytetów w dziedzinie tańca, m.in. Roberta Bondarę, Ivana Cavallari, Annę Hop, Karola Urbańskiego, Grzegorza Brożka.
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony podczas wieczoru finałowego z udziałem publiczności 29 czerwca 2024 r. w Operze na Zamku.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w dostępnym niżej Regulaminie.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie Zgłoszenia 
do 14 kwietnia 2024 r. na adres: choreography@opera.szczecin.pl

Prosimy o wysłanie linku z choreografią również w wiadomości email oraz krótkiego jej opisu.

 

Proj. grafiki: Adam Żebrowski

************************************

The Opera at the Castle invites you to participate in the International Choreographic Competition!

The competition is addressed to young choreographers, both beginners and experienced, who hold a diploma of graduating from ballet school or work in ballet ensembles of cultural institutions. The project aims to promote the art of choreography and, above all, to enable professional artists to present their own dance visions and rivalry at the highest artistic level. 
The submitted choreographies will be evaluated by a jury composed of outstanding artists and authorities in the field of dance, including. Robert Bondara, Ivan Cavallari, Anna Hop, Karol Urbanski, Grzegorz Brożek.
The winner of the competition will be selected during the final evening on June 29, 2024 at the Opera at the Castle with the participation of the audience and invited guests.

Details of the competition can be found in the Regulations below.

Persons interested in participating in the competition are asked to send the Application by April 14, 2024 to the following address: choreography@opera.szczecin.pl

Please send a link with the choreography also in an email and a short description of it.
 

Graphic design: Adam Żebrowski 

Zgłoszenie PL

Application ENG

Regulamin PL

Statute ENG


 

Plakat promocyjny

Menu
Menu