Przejdź do treści

Opera na Zamku poza spektaklami oferuje widzom także inne, często bezpłatne formy uczestnictwa w kulturze wysokiej. Są to spotkania dyskusyjne z udziałem przedstawicieli świata sztuki i nauki w ramach cyklu OPERApress, wprowadzenia filmowe do spektakli, wystawy fotograficzne, dni otwarte i oprowadzania z przewodnikiem. Z myślą o młodszej widowni prowadzone są warsztaty edukacyjne ?Tajemniczy świat opery? oraz wyjazdowe warsztaty dla dzieci ?Bliżej opery? na terenie województwa zachodniopomorskiego. W cyklu OPERAcja Student prezentowane są wybrane spektakle z prelekcją dla młodzieży studiującej. Przy operze działa Stowarzyszenie Miłośników Opery i Operetki, Chór Dziecięcy oraz Chór Amatorski. Opera na Zamku uczestniczy również w projektach ministerialnych i unijnych. 

Podstrony