Przejdź do treści

Drodzy Widzowie i Przyjaciele Opery,

dziękujemy, że jesteście z nami i za słowa otuchy, które od Was nieustannie płyną.
Dostajemy też wiele pytań o możliwość wsparcia naszego teatru. Z całego serca za to dziękujemy!
Jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi, że mamy tak wspaniałych Widzów.

Jeśli chcielibyście nas wesprzeć prosimy o wpłatę na konto

Bank Gospodarstwa Krajowego Region Zachodniopomorski
06 1130 1176 0022 2125 3920 0001

z dopiskiem "Darowizna na cele statutowe Opery na Zamku".

Wpłacane darowizny w całości przeznaczane są na działalność statutową naszego teatru.
Tęsknimy za Wami i mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli spotkać się na spektaklach w naszym teatrze. 
Bądźcie zdrowi! Pozdrawiamy serdecznie


Zespół Opery na Zamku w Szczecinie

 

Przedsiębiorcy mogą odliczyć 50 proc. kosztów poniesionych na działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (art. 26ha ustawy o PIT oraz art. 18ee ustawy o CIT).
Tzw. Polskim Ładem zmodyfikowano ulgę sponsoringową wprowadzając tzw. „sponsoring+”. Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca może dodatkowo skorzystać z ulgi i zaliczyć dodatkowe 50 proc. wydatku do kosztów podatkowych. Co ważne, ulgę można odliczać maksymalnie do wysokości dochodów uzyskanych w roku podatkowym. Fundatorem, który skorzysta z ulgi może być przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki.
Przepisy ograniczają listę podmiotów, którym przedsiębiorcy mogą przekazywać pieniądze i stosować ulgę sponsoring+.  Jeśli chodzi o działalność kulturalną (art. 26ha ust. 4 ustawy o PIT i art. 18ee ust. 4 ustawy o CIT), preferencją jest objęte finansowanie instytucji kultury (państwowych i samorządowych, wpisanych do rejestru takich instytucji) oraz działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.