Przejdź do treści

Chór Amatorski przy Operze na Zamku

Rok 2017, jubileuszowy dla szczecińskiej sceny muzycznej, zaowocował wieloma wspaniałymi wydarzeniami artystycznymi, których uwieńczeniem było megawidowisko "Pajace" R. Leoncavalla z udziałem 150-osobowego tzw. chóru miejskiego, składającego się z osób wyłonionych podczas castingu. Trwające ponad pół roku cotygodniowe próby pod okiem chórmistrza Opery na Zamku oraz występ przed czterotysięczną publicznością w Teatrze Letnim na tyle rozbudziły apetyt na śpiewanie, że spora część uczestników warsztatów zadeklarowała swoją gotowość do kontynuowania pracy nad głosem oraz realizacji kolejnych wyzwań artystycznych.

25 września 2017 roku z inicjatywy Małgorzaty Bornowskiej – chórmistrza Opery na Zamku w Szczecinie powstał Chór Amatorski przy Operze na Zamku, stwarzający możliwość rozwoju wokalnego dla wszystkich miłośników sztuki chóralnej bez względu na wiek czy muzyczne wykształcenie. Chórzyści objęci są systematycznym kształceniem wokalnym, rozwijając podczas cotygodniowych prób nie tylko swoje umiejętności wokalne, wrażliwość artystyczną, ale również – niezbędne w pracy zespołowej – poczucie współodpowiedzialności. Zespół realizuje zarówno samodzielne projekty koncertowe i warsztatowe, jak również wspomaga niektóre przedsięwzięcia operowe.

Chór Amatorski przy Operze na Zamku prowadzi działalność koncertową, wciąż poszerzając swój repertuar, również o formy wokalno-instrumentalne, jak m.in. Msza polska J. Maklakiewicza, Requiem C-dur Ch. Gounoda, Magnificat A. Vivaldiego czy Psalmy S. Moniuszki.

W roku 2022 zespół obchodził jubileusz 5-lecia swojego istnienia, który zwieńczył koncert w kościele garnizonowym w Szczecinie z udziałem zaproszonych gości – instrumentalistów oraz solistów.

Zrealizowane koncerty:

 1. Koncert muzyki polskiej – Bazylika pw. św. Jana Chrzciciela w Szczecinie, 29 kwietnia 2018,
 2. Koncert w ramach dyplomu studentki Wydziału Edukacji Muzycznej AS w Szczecinie – kościół pw. św. Kazimierza w Szczecinie, 2 czerwca 2018,
 3. "700 głosów na 100 lat niepodległości" – wspólne śpiewanie wraz z Chórem Opery na Zamku i zgromadzoną publicznością polskich pieśni patriotycznych – scena główna Opery na Zamku w Szczecinie, 11 listopada 2018,
 4. Koncert z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie, 17 listopada 2018,
 5. Koncert z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – kościół pw. św. Klary w Dobrej Nowogardzkiej, 18 listopada 2018,
 6. Kolędy i pastorałki – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie, 26 stycznia 2019,
 7. Wykonanie "Ody do radości" na przejściu granicznym w Kołbaskowie z okazji 15-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2019,
 8. Występ w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki – Jasne Błonia w Szczecinie, 5 maja 2019,
 9. Występ w ramach dyplomu studentki Wydziału Edukacji Muzycznej AS w Szczecinie – Muzeum Narodowe w Szczecinie, 9 maja 2019,
 10. Koncert charytatywny „Ej przeleciał ptaszek” – scena główna Opery na Zamku, 7 czerwca 2019, 
 11. Kolędy i pastorałki – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie, 18 stycznia 2020, 
 12. Kolędy i pastorałki – kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie, 15 stycznia 2022, 
 13. Koncert „Thank you for the music” – Galeria „O” w Operze na Zamku, 25 kwietnia 2022.

Podstrony