Przejdź do treści

Spokojnych Świąt

Tegoroczna Wielkanoc przypada w tragicznym czasie. Jednak to święto – nie tylko dla chrześcijan – jest czasem nadziei i odrodzenia, zwycięstwa światła nad mrokiem, życia nad śmiercią...
Życzę Państwu, by sprzed naszych oczu wreszcie zniknęły upiorne obrazy, by na nowo zwyciężył pokój, moralność i wspólnota. Byśmy umieli wyciągnąć wnioski z najstraszliwszej lekcji, jaką daje nam czas, w którym przyszło nam żyć, i byśmy – mimo wszystko – nadal umieli wierzyć w dobrą przyszłość. 
Jako człowiek teatru życzę, żeby kultura niosąca czyste piękno pomogła zbawić świat i żeby ta makabra wreszcie się skończyła, a ciężka kurtyna bestialstwa i hańby opadła na zawsze. 
Zadumy, spokoju i pokoju…
                        
Jacek Jekiel
dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie wraz z zespołem

Menu
Menu