Przejdź do treści

Audycje taneczne dla mężczyzn

Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza audycje taneczne dla mężczyzn na sezon artystyczny 2021/2022, posiadających wysokie umiejętności w zakresie techniki tańca klasycznego, współczesnego, partnerowania oraz improwizacji. 

Audycje odbędą się w Operze na Zamku w Szczecinie w indywidualnie ustalonych terminach. 

Zgłoszenia w wersji elektronicznej zawierające CV wraz z załącznikami (zdjęcia, filmy) prosimy przesłać na adres: asiudy@opera.szczecin.pl  

Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcia portretowe i taneczne (w oddzielnych plikach), a także odnośniki do nagrań video (linki YouTube, vimeo itp. ). Nagrania pokazujące zarówno umiejętności w technice tańca klasycznego, współczesnego oraz improwizacji nie powinny przekraczać 3 min. 
Prosimy o przesyłanie zdjęć i filmów wykonanych w przeciągu ostatniego roku. 

Ponadto w CV należy uwzględnić:

  • datę urodzenia 
  • wzrost 
  • wykształcenie 
  • doświadczenie zawodowe

O zaproszeniu do udziału w audycji zakwalifikowani tancerze zostaną powiadomieni drogą e-mailową. 


Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)". 

Opera na Zamku in Szczecin is organizing dance auditions for men for the artistic season 2021/2022, with high skills in classical and contemporary dance technique, partnering and improvisation. 

Auditions will take place at the Castle Opera House in Szczecin on individually arranged dates. 
Please send electronic applications with your CV and attachments (photos, films) to: asiudy@opera.szczecin.pl?

The application should contain portrait and dance photos (in separate files), as well as links to video recor-dings (YouTube, vimeo links, etc.). Recordings showing both skills in classical dance technique, modern dance technique and improvisation should not exceed 3 minutes. 
Please submit photos and videos taken within the last year. 

Please also include in your CV

  • date of birth 
  • height 
  • education 
  • professional experience


Qualified dancers will be notified by e-mail about the invitation to participate in the audition.
 

Menu
Menu