Przejdź do treści

Ogłoszenie o pracę

Opera na Zamku w Szczecinie
ogłasza przesłuchania do orkiestry na stanowisko muzyka orkiestrowego
Altówka – I głos
w pełnym wymiarze czasu pracy (zatrudnienie od zaraz lub od 17.08.2022 r.)

Termin i miejsce przesłuchania: 17.05.2022 r. (wtorek), godz. 11.00
Opera na Zamku (sala prób orkiestry) przy ul. Korsarzy 34

Program przesłuchań:

Etap 1: 
1.    Koncert klasyczny – cz. I z kadencją (do wyboru C. Stamitz lub F.A. Hoffmeister)
2.    Utwór solowy – dwie kontrastujące części (do wyboru J.S. Bach – Sonaty i Partity na skrzypce solo, Suity na wiolonczelę solo, M. Reger – Suity na altówkę).

Etap 2, studia orkiestrowe (wskazane fragmenty):
Tutti:

  •    W.A. Mozart – Uwertura do opery „Czarodziejski flet”
  •    W.A. Mozart – Uwertura do opery „Wesele Figara"
  •    G. Rossini – Uwertura do opery „Cyrulik sewilski”
  •    G. Rossini – Uwertura do opery „Sroka złodziejka”
  •    F. Mendelssohn – Scherzo ze „Snu nocy letniej”
  •    P. Czajkowski – „Dziadek do orzechów”
  •    G. Puccini – „Tosca” 
  •    S. Prokofiew – „Romeo i Julia”

Solo:

  •    G. Puccini – „Madama Butterfly”
  •    G. Puccini – Intermezzo z opery „Manon Lescaut”

Opera na Zamku zaprosi na przesłuchanie wybrane osoby. 
Opera na Zamku zapewnia akompaniatora. 
Nuty studiów orkiestrowych ze wskazanymi fragmentami zostaną wysłane 
na adres mailowy po nadesłaniu zgłoszenia.

Termin składania zgłoszeń: 10.05.2022 r.

Zgłoszenia (CV, list motywacyjny) prosimy przesyłać w formie elektronicznej 
pod adres: kladczuk@opera.szczecin.pl  

CV powinno być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
 

Menu
Menu