Przejdź do treści

Opera na Zamku zatrudni pracownika do działu finansowo-księgowego na stanowisko: księgowa/księgowy, kasjer

Opera na Zamku zatrudni pracownika do działu finansowo-księgowego na stanowisko: księgowa/księgowy, kasjer
 
Zadania:

 1.    Prowadzenie obrotów gotówkowych ,
 2.    Księgowanie faktur sprzedaży, zakupu,
 3.    Import do systemu  FK wyciągów rachunków bankowych, raportów kasowych,
 4.    Analizowanie rozrachunków,
 5.    Sporządzanie list płac – wynagrodzeń  oraz zasiłków ZUS,
 6.    Dokonywanie przelewów wynagrodzeń netto na konta osobiste w bankach – drogą elektroniczną,
 7.    Ustalanie rozliczeń publiczno-prawnych.

 
Nasze wymagania:

 •   wykształcenie wyższe (preferowane finanse i rachunkowość),
 •   znajomość obowiązujących przepisów z zakresu rachunkowości, podatków VAT i CIT,
 •   znajomość przepisów dotyczących finansów publicznych mile widziana,
 •   dobra znajomość arkusza Excel,
 •   bardzo dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
 •   komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 •   predyspozycje osobowościowe (dokładność, terminowość, uczciwość)


To oferujemy:

 •   pracę w prestiżowej instytucji artystycznej w Szczecinie,
 •   wynagrodzenie uzależnione od zaangażowania i doświadczenia,
 •   współpracę z głównym księgowym,
 •   możliwość rozwoju zawodowego (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne),
 •   pracę w przyjaznym zespole nastawionym na współpracę,
 •   dostęp do wiedzy z zakresu rachunkowości, podatków, finansów publicznych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na adres mailowy: msaldan@opera.szczecin.pl do 31 maja 2024 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera na Zamku w Szczecinie,
2)u administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, tel. kom. 733 638 189;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1  ustawy Kodeks Pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania danych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych zależy wyłączenie od Państwa zgody i nie wpływa na możliwość prowadzenia rekrutacji.

Menu
Menu