Przejdź do treści

Praca na stanowisku – Kierownik Baletu

Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko
Kierownik Baletu, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do obowiązków Kierownika Baletu należy w szczególności:
-    przygotowywanie obsad do przedstawień z udziałem zespołu baletu,
-    przygotowywanie zespołu baletu do wykonania przedstawień,
-    prowadzenie prób i lekcji tańca zespołu baletu,
-    nadzór nad przedstawieniami oraz nad próbami zespołu baletu,
-    proponowanie tytułów nowych produkcji baletowych oraz nazwisk współpracujących choreografów i pedagogów.

Wymagania:
-    dyplom ukończenia szkoły baletowej,
-    minimum 10 lat pracy w zespołach baletowych,
-    mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
-    samodzielność w działaniu i zdecydowanie w podejmowaniu decyzji,
-    zdolności interpersonalne, komunikatywność,
-    wysoka kultura osobista,
-    dyspozycyjność,
-    znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
-    umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV, list motywacyjny zawierający uzasadnienie mocnych stron kandydatury i motywacji do pracy w Operze, oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) na adres mailowy: kadry@opera.szczecin.pl do dnia 14 sierpnia 2022 r. włącznie. 
Rozmowy rekrutacyjne odbywać się będą od dnia 22 sierpnia 2022 r. Opera na Zamku zaprosi na rozmowy wybrane osoby.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera na Zamku w Szczecinie,
2) u administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, jest to pan Przemysław Oćwieja, adres 
email: iod@opera.szczecin.pl, tel. kom. 733 638 189;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1  ustawy Kodeks Pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie 
w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania danych w zakresie wskazanym 
w art. 221 § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych zależy wyłączenie od Państwa zgody i nie wpływa na możliwość prowadzenia rekrutacji.

Menu
Menu