Przejdź do treści

Praca na stanowisku – Rzemieślnik teatralny fryzjer-perukarz

Opera na Zamku poszukuje osoby na stanowisko: Rzemieślnik teatralny fryzjer-perukarz

Do obowiązków kandydata należeć będzie:

  • umiejętność modelowania, upinania fryzur, tresek, zarostów i nakryć głowy,
  • przenoszenie z pracowni i magazynu oraz przygotowywanie odpowiednich nakryć głowy, peruk, zarostów itp. do prób i spektakli,
  • właściwe składowanie nakryć głowy i innych elementów charakteryzacji,
  • konserwacja i drobne naprawy uszkodzonych peruk, zarostów, nakryć głowy.

Od kandydatów oczekujemy:

  • ukończonej co najmniej szkoły zawodowej,
  • pracy w zawodzie co najmniej 1 rok,
  • wysokiej kultury osobistej, •
  • chęci do poszerzania swojej wiedzy i rozwoju.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Zachęcamy do składania ofert w postaci CV w formie elektronicznej: kadry@opera.szczecin.pl lub pisemnej w sekretariacie Opery na Zamku w Szczecinie.
Opera zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera na Zamku w Szczecinie,
2)u administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, jest to pan Przemysław Oćwieja, adres email: iod@opera.szczecin.pl., tel. kom. 733 638 189;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1 ustawy Kodeks Pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania danych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych zależy wyłączenie od Państwa zgody i nie wpływa na możliwość prowadzenia rekrutacji.

Menu
Menu