Przejdź do treści

Praca na stanowisku – Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej

Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. organizacji pracy artystycznej

Do obowiązków należy, m.in.:

 •    sporządzanie umów cywilno-prawnych z realizatorami i wykonawcami spektakli realizowanych w Operze oraz w ramach innej współpracy w zakresie organizacji pracy artystycznej,
 • tworzenie tygodniowych planów pracy zespołów artystycznych,
 •   stały kontakt z realizatorami i artystami w zakresie przygotowywania przedstawień,
 •   rozliczenia realizatorów i artystów gościnnych biorących udział w przedstawieniach,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej organizacji pracy artystycznej,
 • przygotowywanie preliminarzy przedstawień i innych wydarzeń artystycznych,
 • organizacja przyjazdów i pobytów artystów i realizatorów gościnnych,
 • pozyskiwanie licencji na potrzeby działalności teatru.

Od kandydatów oczekujemy:

 •  zainteresowanie szeroko rozumianą kulturą,
 • dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • zdolności interpersonalnych, komunikatywności, 
 • dyspozycyjności,
 • wysokiej kultury osobistej,
 •  znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 •  umiejętności obsługi komputera (MS Office, Outlook) i urządzeń biurowych.

Oferujemy:

 • ciekawą pełną wyzwań pracę w szybko rozwijającej się instytucji kultury,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV, list motywacyjny zawierający uzasadnienie mocnych stron kandydatury i motywacji do pracy w Operze, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) na adres mailowy: kladczuk@opera.szczecin.pl do dnia 16 września 2022 r. włącznie.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera na Zamku w Szczecinie,
2)u administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, jest to pan Przemysław Oćwieja, adres email: iod@opera.szczecin.pl, tel. kom. 733 638 189;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1  ustawy Kodeks Pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania danych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych zależy wyłączenie od Państwa zgody i nie wpływa na możliwość prowadzenia rekrutacji.

Menu
Menu