Przejdź do treści

„Król Roger” making of

Opis

Karol Szymanowski
KRÓL ROGER

Opera w trzech aktach do libretta Jarosława Iwaszkiewicza i Karola Szymanowskiego /
Oper in drei Akten, Libretto von Jarosław Iwaszkiewicz und Karol Szymanowski

Premiera / Premiere
Opera na Zamku, Szczecin, 14 maja 2022 / 14. Mai 2022

Wykonania odbywają się z materiałów i za zgodą wydawnictwa Universal Edition AG /
Aufführungen finden aus Materialien und mit Zustimmung des Verlages Universal Edition AG statt.


Kierownictwo muzyczne / Musikalische Leitung 
Jerzy Wołosiuk
Reżyseria / Regie 
Rafał Matusz
Scenografia / Szenografie  
Mariusz Napierała
Kostiumy / Kostüme 
Zuzanna Kubicz
Choreografia / Choreografie
Robert Przybył
Projekcje multimedialne / Multimedia-Projektionen 
Zachariasz Jędrzejczyk, Veranika Siamionava

Współpraca muzyczna / Musikalische Zusammenarbeit  
Grzegorz Brajner
Przygotowanie chóru Opery na Zamku /
Einstudierung des Opernchors der Oper im Schloss Stettin  
Małgorzata Bornowska
Przygotowanie chóru Theater Vorpommern /
Einstudierung des Opernchors des Theater Vorpommern 
Csaba Grünfelder
Przygotowanie chóru chłopięcego „Słowiki” /
Einstudierung des Knabenchors „Słowiki” 
Grzegorz Handke
Asystent kostiumografa / Kostümbildnerassistent  
Alina Szubstarska
Korepetytorzy solistów / Die Korrepetitoren der Solisten  
Olha Bila, Olha Bilas


Obsada / Besetzung

Król Roger / König Roger  
Rafał Pawnuk
Pasterz / Der Hirt 
Juan Noval-Moro, Pavlo Tolstoy
Roksana / Roxane 
Ewa Tracz, Joanna Tylkowska-Drożdż
Edrisi  
Tomasz Madej, Paweł Wolski
Archiereios 
Janusz Lewandowski, Grzegorz Pelutis
Diakonissa / Diakonissin
Małgorzata Godlewska, Małgorzata Zgorzelska

Orkiestra, Chór i Balet Opery na Zamku w Szczecinie /
Orchester, Chor und Ballet der Oper im Schloss Stettin
Chór Theater Vorpommern / Opernchor des Theaters Vorpommern
Szczeciński Chór Chłopięcy „Słowiki” / Knabenchor „Słowiki“, Stettin

Dyrygent / Dirigent  
Jerzy Wołosiuk

Inspicjent / Inspizient  
Marta Miklińska


Dofinansowano z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu ,,Polsko-niemiecka sieć teatralna” (theatre.pom-net). 


realizacja nagrania audio - video - www.nyxmedia.pl