Przejdź do treści

Program: Kultura dostępna (2020)
Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinasowania MKiDN: 33 000 zł
 
Warsztaty edukacyjne „Bliżej opery” to propozycja dla dzieci z ośrodków kultury i szkół zlokalizowanych poza Szczecinem, na terenie województwa zachodniopomorskiego. Podstawowym celem zadania jest ułatwienie dostępu do kultury oraz niwelowanie barier przestrzennych, mentalnych i ekonomicznych poprzez popularyzację dziedzictwa o znaczeniu narodowym oraz poszerzenie dostępu do oferty kulturalnej instytucji o wysokiej wartości edukacyjnej i artystycznej. Zadaniem warsztatów jest zapoznanie odbiorców z operą szczecińską jako jedyną tego typu instytucją w województwie. Mają one na celu dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat opery jako dziedziny sztuki, a tym samym przybliżenie działalności teatru muzycznego oraz zachęcenie w przyszłości do korzystania z oferty kulturalnej o wysokiej wartości artystycznej. Projekt zakłada bezpłatny udział w warsztatach dzieci z wybranych miejscowości woj. zachodniopomorskiego. Kolejna edycja wynika z zapotrzebowania na warsztaty w innych miejscowościach regionu.

Zobacz więcej
 

,Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Podstrony