Przejdź do treści

Program: Edukacja kulturalna (2022)
Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania MKiDN: 84 000 zł
Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 84 000 zł

Projekt adresowany jest do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości o utrudnionym dostępie do kultury. Wieloetapowy program obejmuje m.in. warsztat kompetencyjny, udział w spektaklu, realizację dwóch lekcji w każdej z klas biorących udział w projekcie oraz aktywizację młodzieży dzięki mobilnej grze edukacyjnej stworzonej w oparciu o prezentowany spektakl. Dzięki zaadresowaniu procesu warsztatowego do nauczycieli znacząco zwiększamy skalę oddziaływania projektu, zapewniając dostęp do wysokojakościowego programu edukacyjnego co najmniej 300 uczniom. Projekt ma charakter pilotażowy, jest jednym z elementów długofalowego budowania publiczności Opery na Zamku i po przeprowadzeniu ewaluacji zostanie uwzględniony w dalszych działaniach edukacyjnych instytucji.|

Baner

 

 

 

”Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Podstrony