Przejdź do treści

Program: Kultura dostępna (2022)
Instytucja Zarządzająca: Narodowe Centrum Kultury
Kwota dofinansowania MKiDN: 28 000 zł
Dotacja celowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: 28 000 zł

Z przyjemnością informujemy, że Opera na Zamku rozpoczyna cykl spotkań wokół opery z częścią warsztatową. 

Spotkania kierowane są do osób z województwa zachodniopomorskiego i Szczecina, pozbawionych dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji artystycznych. 
Celem projektu jest niwelowanie barier mentalnych, ekonomicznych i geograficznych poprzez ułatwienie im dostępu do kultury oraz popularyzacja opery – dziedzictwa kultury o znaczeniu narodowym. 
Celem warsztatów jest przekazanie uczestnikom unikalnej dla nich wiedzy, poprzez pokazanie teatru od kulis w formie zwiedzania jedynej takiej instytucji w regionie oraz zapoznanie z historią i dorobkiem artystycznym opery ze szczególnym uwzględnieniem postaci i dzieł S. Moniuszki. 

Projekt obejmuje wizytę w operze połączoną ze zwiedzaniem teatru, spotkaniem z artystą oraz warsztatami wokół życia i twórczości Stanisława Moniuszki – „ojca polskiej opery narodowej. Program zakłada aktywny udział i integrację uczestników, którzy podczas kreatywnych zajęć nabędą wiedzę pomocną w lepszym odbiorze i rozumieniu sztuki operowej.

Na program każdego spotkania składają się trzy części.:

Podczas pierwszej części uczestnicy zwiedzają szczecińską operę, która jako jedyna w Polsce mieści się w zabytkowym zamku – dawnej siedzibie książąt pomorskich. Oprowadzanie wzbogacają ciekawostki z historii zamku i opery. Jest to również okazja do prezentacji architektury i wyposażenia nowoczesnego teatru funkcjonującego w zabytkowym budynku. 

Druga część spotkania odbywa się w Galerii O. – zabytkowej przestrzeni teatru. 
W otoczeniu barwnych kostiumów ze spektakli wyeksponowanych na manekinach oraz elementów scenografii uczestnicy poznają bogaty i zróżnicowany repertuar opery, który dodatkowo zilustruje wystawa plakatów zaprojektowanych specjalnie dla opery przez znanych i nagradzanych artystów plastyków. Ważnym elementem tej części spotkania będzie przybliżenie sylwetki oraz dorobku artystycznego Stanisława Moniuszki – twórcy, którego zasługi dla polskiej muzyki i polskiego życia kulturalnego są nie do przecenienia. Ciekawostki z życia oraz twórczości kompozytora przybliżają kolorowe, wielkoformatowe plansze wyeksponowane w przestrzeni wystawienniczej. 

W trzeciej części uczestnicy spotykają się z artystą śpiewakiem, który przeprowadza lekcję śpiewu ze „Śpiewnika domowego” Moniuszki. Wspólne śpiewanie jednej z powszechnie znanych pieśni integruje seniorów oraz utrwala i popularyzuje wśród nich dorobek muzyczny wybitnego kompozytora. Każdy z uczestników otrzymuje pamiątkowe materiały, które zabierze do domu.

Warsztatowa część, jest podsumowaniem zdobytej wiedzy o teatrze operowym i utrwaleniem informacji o bogatej i ważnej dla polskiej kultury twórczości Stanisława Moniuszki. Scenariusz warsztatów oparty jest na aktywnym udziale uczestników i ich wspólnym działaniu w formie zabawy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Podstrony