Przejdź do treści

Program:
Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska 
Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Schwerin

Podstawowe informacje:

  • Lider Projektu (LP): Uckermärkische Bühnen Schwedt
  • Partner (PP2): Theater Vorpommern GmbH
  • Partner (PP3): Opera na Zamku w Szczecinie 
  • Budżet Projektu: 3.303.526,61 EUR
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2.807.997,61 EUR
  • Czas trwania Projektu: 15.08.2017-31.12.2022
  • Obszar Projektu: Województwo Zachodniopomorskie, Land Meklemburgia Pomorze Przednie 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i poprawa dostępu do teatrów po obu stronach Odry na obszarze wsparcia, zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. Łatwiejszy dostęp do wspólnego transgranicznego dziedzictwa zorganizowany zostanie w oparciu o oferty teatralne bez barier językowych. Goście z sąsiedniego kraju nie znający języka sąsiadów, w tym dzieci i młodzież, liczyć mogą na większą atrakcyjność przedstawień zorientowanych na te właśnie grupy celowe. Dla turystów i mieszkańców regionu powiększy się dostępność transgranicznych ofert teatralnych. Projekt przyczynić się ma do zwiększenia wiedzy o działaniach teatrów uczestniczących w projekcie, tworzących  wspólną, transgraniczną ofertę kulturalną. Kolejne elementy składowe projektu to stworzenie zinstytucjonalizowanej sieci współpracy ze wspólnym zarządzaniem, z uzgadnianiem programów teatralnych i pracy personelu oraz organizacją wspólnych produkcji i występów gościnnych. Odpowiednie rozwiązania techniczne, np. elektroniczne tablice prezentujące tłumaczenia dialogów i zagwarantowanie kompatybilnych systemów technicznych, zdecydowanie ułatwią organizację występów gościnnych i koprodukcji. Istotne jest przy tym zaspokojenie oczekiwań publiczności co do nowoczesności inscenizacji w salach teatralnych i teatrach letnich. Wspólny marketing, w tym wspólna marka z logo i corporate design oraz trójjęzyczna strona internetowa zwiększą wartość dodaną efektów wymienionych działań. 
Bez wątpliwości teatry są częścią europejskiej tradycji kulturowej. 

 

viateatri

 

Podstrony