Przejdź do treści

Fundusz Małych Projektów Interreg VA Komunikacja-Integracja-Współpraca
Numer Projektu: FMP-0531-21
Tytuł Projektu: Warsztaty chórów Opery na Zamku w Szczecinie i Theater Vorpommern

W ramach porozumienia zawartego 09.01.2013 r. między Operą na Zamku w Szczecinie, a Teatrem Pomorza Przednie, budując współpracę na relacjach partnerskich miast Greifswald i Szczecin przez ostatnie 9 lat, współpraca artystyczna obu instytucji sprawiła, że muzyka i śpiew stały się motorem wzmożonej współpracy w Euroregionie Pomerania. Uniwersalny język muzyki pozwolił przezwyciężyć bariery językowe. Wspólne, zrozumiałe dla wszystkich wydarzenie kulturalne, jakim była premiera ,,Króla Rogera” Karola Szymanowskiego, po raz kolejny stała się okazją do spotkania / warsztatów chórów polsko-niemieckich.

Przedmiotem warsztatów chóralnych polsko-niemieckich była wspólna wymiana doświadczeń artystycznych na temat różnych interpretacji dzieła, różnych metod prowadzenia warsztatów oraz  sposobów interpretacji dzieła operowego ,,Król Roger” Karola Szymanowskiego. Miejscem warsztatów była Opera na Zamku w Szczecinie.

Warsztaty chórów polsko-niemieckich zostały podzielone na dwa etaty:

I etap (02.05.2022 - 05.05.2022)
II etap (10.05.2022 - 15.05.2022)

Jeden z warsztatów chórów miał charakter otwarty dla publiczności. Poza udziałem w warsztatach, chórzyści z Polski i Niemiec uczestniczyli we wspólnym poznawaniu się ,,wolnym od śpiewu” oraz zwiedzaniu miasta Szczecina i regionu.

Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Podstrony