Przejdź do treści

Ukoronowaniem dwuletniego projektu Trans-opera – Increasing local culure and social operators trans-border capacity with oper będzie opracowanie podręcznika dobrych praktyk (Best practices handbook), który pozwoli osiągnąć trwałość rezultatów naszego projektu.
Podręcznik zostanie przygotowany w wersji zarówno papierowej, jak i elektronicznej, dzięki czemu możliwe będzie rozpowszechnianie go wśród innych instytucji kultury z obszaru Południowego Bałtyku i wykorzystanie w kolejnych działaniach transgranicznych, zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i w regionie Meklemburgia-Pomorze Przednie.

Przygotowanie podręcznika dobrych praktyk rozpocznie się od opracowania merytorycznych działań projektu, które były realizowane przez partnerstwa transgraniczne z Polski i z Niemiec w latach 2016-2018. W oparciu o odpowiednie metody badawcze w postaci kwestionariuszy i wywiadów, przeprowadzone zostaną badania wśród przedstawicieli lokalnych podmiotów kulturalnych, z Polski i z Niemiec. Treść podręcznika zostanie przetłumaczona na język niemiecki z uwagi na niemieckiego partnera oraz na język angielski, który jest oficjalnym językiem Programu Interreg Południowy Bałtyk.

Podstrony